Precelourbańsk

Precelourbańsk powstał w zamierzchłych czasach jako Precelkhanda, nazwę zaś zmienił około 2014 roku na fali dekhandyzacji. Jest on najstarszym miastem Mandragoratu i dawną (okres przedinternetowy) stolicą Sułtanatu Precelkhandy, który obejmował swoją władzą dużą część obecnego Wandystanu.

W mieście funkcjonuje wiele kooperatyw różnego rodzaju, między innymi konkurencyjna dla stołecznego LUWu Politechnika Precelourbańska. Lokalny klub sportowy, Rotor Precelourbańska ma kosę z większością drużyn, a przede wszystkim z tymi z stolicy.

Czy wspominaliśmy już, że jako dawna stolica konkuruje z obecną stolicą?

Precelia Wschodnia