O mieście

Towarzyszu, pamiętaj!

w Winnicy to przepisy przestrzegają ciebie!

Położone na Wyspach Czerwonego Przylądka miasto, stolica ułusu. Pełna nazwa: Robotniczo-Włościańskie Ludowe Miasto Winnica-Radzieck.

Nazwa

Nazwa miasta pochodzi od nazwiska pierwszego Mandragora Socjogramu, nieśmiertelnego tow. ppłk. Michasia Winnickiego, a także wielkiego budowniczego państwa wandejskiego, tow. Prezerwatywa Tradycji Radzieckiego.

Geografia i urbanistyka

Winnica-Radzieck leży w centrum obejmującego całą wyspę Marks okręgu rolnictwa spożywczego. Odpowiada on za dużą część zaopatrzenia w żywność całego Wandystanu - w szczególności jego wschodniej części.

Zbudowana została na gruzach dawnego burżuazyjnego miasta leżącego na tym samym terenie, na podstawie Generalnego Planu Urbanistycznego Robotniczo-Włościańskiego Ludowego Miasta Winnicy-Radziecka, w duchu urbanistyki agrarystyczno-socrealistycznej.

W wyniku jego realizacji, Winnica-Radzieck stała się miejscem przyjaznym człowiekowi wandejskiemu, gdzie mieszkalne kwartały mieszają się z wszechobecnymi terenami zielonymi, w tym parkami, ogrodami warzywnymi oraz sadami owocowymi.

Winnica-Radzieck podzielona jest na sześć dzielnic z własnym autonomicznym zarządem – są nimi: Asmodzieje, Juzonówka, Karakachany, Lederierz, Radzieck i Stara Winnica. W Karakachanach obowiązuje dodatkowo podział pomocniczy na osiedla, z racji wielkości dzielnicy – są nimi: Grygórki, Iwiczna, Leszówka oraz Torkany.

Przemysł

Pomimo spożywczego charakteru okolicy, Winnica-Radzieck jest także miastem w którym dynamicznie rozwija się przemysł – tutaj siedzibę mają takie firmy jak Mostostal Winnica, czy państwowy Automatyczny Kombinat Maszyn Elektrycznych „Komelmasz”. Znajduje się tutaj także jedyna w mikroświecie elektrociepłownia, w której energię uzyskuje się przez spalanie biomasy.

Komunikacja

W mieście zakazane jest poruszanie się komunikacją indywidualną nienapędzaną siłą mięśni, zaś drogi przeznaczone są wyłącznie dla pieszych, rowerów, trolejbusów, kombajnów oraz czołgów.

Sport

W mieście działa m.in. klub sportowy Zły Dotyk Winnica.

Zobacz też

Wyspy Czerwonego Przylądka