Symbole miasta

Towarzyszu, pamiętaj!

w Winnicy to symbole analizują twoje znaczenie!

Godło Winnicy-Radziecka

Godło Winnicy Radziecka – kiść winogron otoczony kłosami pszenicy

W centrum godła znajduje się kiść owoców winogrona oddając przywiązanie ludu winnickiego do uprawy tych szlachetnych owoców, na tle stylizowanego pola pszenicy. Nad kiścią wisi złota gwiazda wandejska symbolizującą naszą wielką socjalistyczna ojczyznę. Całość opleciona jest przez wieniec złożony z kłosów pszenicy symbolizujących dobrobyt miasta – kłosy złączone są klamrą z sierpem i młotem, symbolizującymi tak lokalny, jak i ogólnowandejski sojusz robotniczo-chłopski. Dodatkowo całe godło otoczone jest pełną nazwą nazwę (Robotniczo-Włościańskie Ludowe Miasto Winnica-Radzieck).

Flaga Winnicy-Radziecka

Flaga Winnicy-Radziecka – większy czerwony pas z żółtą gwiazdą pośrodku ponad mniejszym zielonym pasem

Flaga Winnicy-Radziecka, o stosunku 5:3, składa się z dwóch poziomych części – górnej, czerwonej o wysokości 2/3 i dolnej, jasnozielonej, o wysokości 1/3. Górna część to typowa rewolucyjna czerwień – w jej centrum znajduje się pojedyncza złota gwiazda wandejska. Dolna część symbolizuje winnickie pola i wszelakie lokalne uprawy rolne.

Stara flaga Winnicy-Radziecka

Stara flaga Winnicy-Radziecka – trzy żółte gwiazdy po przekątnej na czerwonym tle

Niekiedy w użyciu pozostaje poprzednia flaga miasta, ustanowiona przez byłego, zasłużonego buduara tow. Kamila Przedniewicza. Oddajmy mu głos:

Flaga Miasta Winnica jest koloru czerwonego, który symbolizuje krew chłopów ziem winnickich przelana za wolność ojczyzny. Trzy żółte gwiazdy wandejskie umieszczone są na fladze po skosie – symbol socjalistycznej ojczyzny.