Szkoła Główna Gospodarstwa Miejskiego

Towarzyszu, pamiętaj!

w Winnicy to ty wystawiasz uczelni oceny!

Szkoła Główna Gospodarstwa Miejskiego im. Gametofora Strączkowa w Winnicy-Radziecku to wiodąca uczelnia rolnicza na terenie Mandragoratu Wandystanu a także całego mikroświata. To tutaj prowadzone są przełomowe badania mające na celu zwiększenie wydajności, biodynamiki i przyjazności dla środowiska wandejskiego rolnictwa; tutaj także kształci się nowe pokolenie wandejskich agronomów. Założona została w 1975 roku przez prof. Drimtima Pugaczowa; to na jego cześć nazwana została główna aula uczelni, Aula Pugaczowa.

Derektorem uczelni jest prof. dr net. Louis Cachet:

prof. dr net. Louis Cachet
prof. dr net. Louis Cachet

Materiały edukacyjne

prof. Cachet masakruje burżuazyjne rolnictwo