Wyspy Czerwonego Przylądka

Archipelag położony na północnym wschodzie Wandystanu. Składa się z wysp:

Do Wandystanu należy tylko południowo-wschodnia część tej ostatniej z wysp, pozostały fragment należy do Lolardii, gdzie wyspa nazywana jest Wyspą Świętego Piotra (teu. St. Petersinsel) na cześć pierwszego patriarchy Rotrii.

Wyspa świeckiego Żenady nosiła niegdyś nazwę Wyspy Czerwonego Przylądka, jednak jej nazwa została zmieniona aby nie myliła się z całym archipelagiem. Właściwie powinna się nazywać wyspą świeckiego Altharina, ale tow. Wileńska wpadła na ten pomysł dopiero po dwóch minutach od uchwalenia ustawy zmieniającą nazwę na obecną.

Wandejska część wysp tworzy ułus o nazwie tożsamej z nazwą całego archipelagu, a dawniej tworzyła także także terytorium okręgu autonomicznego Winnickiej Proletariackiej Republiki Demokratycznej.

Jedynie wyspy Marks i świeckiego Żenady są zamieszkałe przez nowego człowieka wandejskiego. Na wyspie świeckiego Michasia planowane było utworzenie rezerwatu przyrodniczego dla bawoła baridajskiego, ale sprawa utkwiła w legislacyjnym obozie reedukacyjnym.

Z racji sprzyjającego klimatu, Wyspy Czerwonego Przylądka są jednym z ważniejszych miejsc wandejskiej uprawy i produkcji rolniczej.

Wyspy Czerwonego Przylądka