Profanuarium

Towarzyszu, pamiętaj!

w Winnicy to kościół chodzi do ciebie!

Świeckie Profanuarium Wandowe im. Urbana I w Winnicy-Radziecku jest jednym z ważniejszych miejsc kultu towarzysza Wandy w mikroświecie. Świecczyna, zaprojektowana w stylu żenado-socrealistycznym, wzniesiona została w roku 2011 w odpowiedzi na rozliczne prośby winnickich wiernych w Wandzie.

Profanuarium w Winnicy-Radziecku – budynek w stylu świątynno-socrealistycznym z czerwoną gwiazdą na szczycie