Wirtuazja

Zwana także historycznie kontynentem scholandzkim. Najstarszy z kontynentów Mikroświata, położony, wg. większości map centralnie. Klasycznie obejmuje (obejmował) następujące państwa:

W późniejszym czasie na terytorium kontynentu lokowane były kolejne państwa:

Ponadto na kontynencie funkcjonowały przez pewien czas ziemie niczyje:

Dyskusyjne jest uznawanie wyspy tworzącej Sarmację za część Wirtuazji - niektórzy postulują uznanie Sarmacji wraz z otaczającymi ją wyspami (Teutonia, Nowa Teutonia, Awara, Tropicana) za osobny kontynent.