Al-Farun

Sułtanat Al-Farun - dawne państwo wirtualne, powstałe 12 września 2001 r. Członek Paktu Leblandzkiego. Powszechnie uważane za marionetkę Cesarstwa Leblandzkiego.

Długo po spadku faktycznej aktywności Al-Farun i Leblandii, Al-Farun zostało zagarnięte przez Sułtanat Al Rajn i wcielone w skład Federacji Al Rajn. Zostało wówczas retroaktywnie lokowane na Wirtuazji, miedzy Wandystanem a Lolardią. Pakt Leblandzki protestował przeciwko zawłaszczeniu nazwy Al-Farun.

Od Wandystanu Al-Farun oddziela tzw. strefa buforowa - pas zdemilitaryzowanej ziemi niczyjej. Nie zawsze jest ona zaznaczana na mapach, ze względu na brak formalnego uregulowania tej kwestii.

Bliskość Al Farun jako części wrogiego Al Rajnu było jednym z powodów lokowania w tym rejonie Zongyi Ludowej, której zadaniem było strzec zachodnich, słabo zaludnionych i zagospodarowanych rubieży Mandragoratu.