Perunara

Perunara na mapie Region geograficzny i ułus administracyjny, położony w południowo-wschodniej części kontynentalnego Wandystanu.

Stolicą Perunary jest Engels III, miasto wyrosłe wokół reedukacyjnego obozu pracy o tej samej nazwie. Inne istotne miasta regionu to górniczy Sosnowiec czy (pozasystemowy) Wandopol, znany z przemysłu stoczniowego i bazy Sarmackiej Marynarki Ludowej.

Nazwa

Nazwa tego regionu w swojej historii ewoluowała i przemieszczała, określając różne ziemie. Początkowo mianem "Ziemi Peruńskiej" określano ziemie nabyte w drodze aneksji w sierpniu 2007 r. - a przynajmniej tą ich część, która nie została przekazana Zongyi Ludowej. Źródłem nazwy jest oczywiście osoba Bruthusa Peruna, prezydenta Wandystanu, który zarządził zajęcie wspomnianych ziem niczyich.

W późniejszym okresie nazwa ta, już w dojrzałej,obecnej formie, zaczęła obejmować również południową część dawnego Wandystanu Kontynentalnego, czyli tereny nie obejmujące wykształconych regionów Precelii Zachodniej i Wschodniej.

Z czasem Perunarę zaczęto dzielić na Wschodnią i Zachodnią, a po powstaniu Freemanlandu w zachodniej części regionu, nazwa w całości oderwała się od dawnego znaczeniu, obejmując już tylko południową część najstarszej kontynentalnej części Wandystanu.

Perunara