Wandystan Kontynentalny

określenie używane w przeszłości na określenie tej części Wandystanu, która leżała bezpośrednio na Wirtuazji, dla odróżnienia od Wyspy Wandei i Wysp Czerwonego Przylądka.

Z czasem (od jakiegoś 2008 r.) pojęcie to odchodziło w niepamięć, zastępowane obecnymi nazw krain wandejskich - Perunarą, Precelią Wschodnią i Zachodnią (dawn. Khandia).