Sarmacka Marynarka Ludowa

Bandera SML Formacja morska (i śródlądowa) strzegąca wybrzeży i wód terytorialnych Mandragoratu Wandystanu. Część Sarmackiej Armii Ludowej (SAL).

Po prawej budząca postrach na morzach i oceanach bandera SML.

Okręty na służbie w SML noszą miano Okrętu Ludu Pracującego (OLP).

W skład SML poza okrętami wchodzą również formacje i pojazdy naziemne: destrojery szynowe oraz piechota morska.