Precelia Zachodnia

Zwana też Właściwą, ze stolicą w Sigmarstadt. Interior, intensywna gospodarka rolna, leśna i myśliwska, eksperymentalne wspólnoty myśli i ducha, rzemieślnicy i w ogóle pogranicze. Dużo traktorów i pojazdów gąsienicowych.

W północnej Precelii istnieje i prężnie rozwija się autonomiczna Nowa Gnomia.

Precelia Zachodnia