PGR Skoroszki

Najstarszy i największy podwinnicki PGR, położony na południe od miasta.

Znany jako miejsce podpisania tzw. traktatu Skoroszańskiego, który włączył Winnicką Proletariacką Republikę Demokratyczną w skład Mandragoratu Wandystanu jako Okręg Autonomiczny, kładąc kres nominalnemu rozpadowi państwa przed ogłoszeniem trzeciej niepodległości.