Ojciec świecki

Tytuł głowy Świeckiego Kościoła Wandejskiego. Wybierany przez wiernych natchnionych Duchem Świeckim na konklawe. Duch Świecki następnie na jakiś czas wstępuje w wybranego, aby z czasem go jednak opuścić.

Władza Ojca Świeckiego jako głowy ŚKW jest niemal nieograniczona - inne organy mają funkcje głównie pomocnicze. Pewną równowagą dla niego jest jedynie wybierany losowo Dalajwanda, czynnik chaosu.

Ojcowie Świeccy zazwyczaj zasiadają w Genosse-Wanda-Stadt lub Wandowicach. Ponadto korzystają z siedzib wakacyjnych: Kasztelu Gandalfa w Sarmacji i Baszty Radagasta w Wandystanie. Ponadto obecnych i byłych Ojców Świeckich można spotkać w Jurcie Urbana na Pustyni Negev.

Poczet ojców świeckich można znaleźć u Braci Almerskich

Ojcowie Świeccy
Bezkonklawowi
Wybrani na konklawe