Wandność

To hasło może odnosić się do wielu rzeczy. Wybierz z listy poniżej:
  1. wandność - pojęcie wandologiczne, odnoszące się do słuszności w kontekście zbioru poglądów, pism i nauk tow. Wandy oraz Świeckiego Kościoła Wandejskiego.

  2. "Wandność" - Periodyk wydawany w formacie pdf-owym w ciągu roku 2010, przez Grigorija Karakachanowa, w imieniu Ludowego Frontu Wandeizacji. Ukazały się cztery numery, które dostępne są w odpowiednim dziale w Nowej Bibliotece Narodowej.