Wandyzm

Wirtualne wyznanie, uznające świeckość towarzysza Wandy i autorytet pozostawionych przez niego nauk.

Wśród instytucji religijnych uznających autorytet tow. Wandy wymienić można:

Niekiedy rozróżnia się wandyzm jako wyznanie i nauki o charakterze filozoficznym od wandeizmu, gdzie tym drugim pojęciem rozumie się zbiór poglądów polityczno-społecznych tow. Wandy. Zdarza się jednak, że pojęcia te nie są rozróżniane bądź są używane zamiennie.