Nowa Biblioteka Narodowa

Nowa Biblioteka Narodowa to wandejska instytucja kultury, gromadząca programowo kwiat dorobku kultury sarmacko-wandejskiej. Jej gmach mieści się przy ulicy Dario Fo w Genosse-Wanda-Stadt. Budowa rozpoczęła się w 2016 roku, a jednym ze świadectw początkowej fazy organizacji NBN, jest artykuł w Wandei Ludu, autorstwa tow. Helmuta Walterycza, który też kierował całą akcją.

Wcześniej istniejąca Biblioteka Narodowa została założona w 2007 r. i mieściła się w Precelkhandzie.

Odnośniki: