Cenzor

Jeden z najważniejszych urzędników w Mandragoracie Wandystanu, po raz pierwszy wprowadzony do jego systemu prawnego konstytucją z 9 czerwca 2007 roku, a zniesiony tzw. konstytucją betonową z 16 lipca 2009 roku. W zmienionej formie powrócił w konstytucji z 7 pażdziernika 2012 roku.

Lata 2007-2009

We wprowadzającej ten urząd konstytucji, cenzor był pochodzącym z wyborów powszechnych urzędnikiem, odpowiedzielnym za nadawanie i odbieranie obywatelstw, ale do jego kompetencji należała też kontrola funkcjonowania innych urzędów, a nawet odwoływanie nieobecnych przez dłuższy czas urzedników. Łączenie funkcji cenzora z prezydenturą było zabronione.

W tych czasach urząd piastowali:

  1. Paweł Ciupak (6 VI 2007 - 31 XI 2007)
  2. Kamil Przedniewicz (2 XII 2007 - 31 III 2008)
  3. mandragor senior Khand (1 IV 2008 - 31 VII 2008)

Okres od 2012 roku

Według konstytucji z 2012 roku, cenzor jest jednym z trzech kwiatonów Churału Ludowego i członkiem Rady Komisarzy Ludowych. Podobnie jak wcześniej, wybierany jest w wyborach powszechnych, jednak łączenie tej funkcji z prezydenturą nie jest zabronione. Do jego obowiązków należy wyłącznie nadawanie i odbieranie obywatelstwa.

Osoby sprawujące urząd w tych latach, wymienione zostały wraz z pozostałymi kwiatonami na liście składów Churału (poczawszy od XXII kadencji).