Trybuna Wandyjska

Gazeta wydawana przez Aleksandra Kellera w formie pdf-owej w ciągu roku 2006, z jednym numerem specjalnym na 1.1.2007.

Stanowiła organ prasowy SPW, a jej podstawowym zadaniem była krytyka posunięć rządu prezydenta Sosnowieckiego.

Ze tymi numerami które, zmikrofilmowane, zachowały się do dziś, zapoznać można się w gmachu Nowej Biblioteki Narodowej, w odpowiednim dziale.