Socjalistyczna Partia Wandystanu

Socjalistyczna Partia Wandystanu powstała w wyniku zjednoczenia Wandejskiej Socjalistycznej Partii Jedności i Wandejskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Była jedną z dwóch głównych partii w Mandragoracie Wandystanu. Wielokrotnie posiadała większość w Churale Ludowym oraz posiadała Prezydenta i Radę Komisarzy Ludowych.

Z dniem wejścia w życie Konstytucji Mandragoratu Wandystanu z dnia 23 stycznia 2007 r., SPW stała się partią masową, państwową, tym samym stworzono system jednopartyjny. 23 lutego 2007 r. pod przewodnictwem Aleksandra Kellera rozpoczął się I Zjazd SPW.

Źródła

Strona zawiera materiał pochodzący z artykułu Socjalistyczna Partia Wandystanu (lista autorów) w Micropedii, udostępnionego na licencji CC BY-SA 3.0.