Dekameron

Forma żeńska to pakamera. Najwyższy tytuł społeczny awangardy proletariatu nie związany ściśle z funkcją polityczną. Swego czasu odpowiednik monarchofaszystowskiego tytułu diuka.

Tradycyjnie przysługiwał zastępcom mandragorów - tzw. dekameronom wszechczasu (wszechczasu dla odróżnienia od dekameronów nie sprawujących funkcji politycznych i noszących tylko tytuł społeczny). Nosili oni tytuły Dekamerona Socjogramu (zastępca Mandragora Socjogramu) i Wszechjutrzni (zastępca Mandragora Jutrzenki).

Dekameroni niefunkcyjni powinni charakteryzować się potencjałem ratującym, powinni być naturalnymi kandydatami na kutachonów, ratujących kraj przed Wandokalipsą.

Tytuły społeczne awangardy proletariatu
Obecne
Dawne