Poligon Atomowy

Poligon atomowy w Anhalcie to zajebisty plac zabaw grup pseudouranowych. Bąby atomowe w kształcie fallusów oraz powstające po ich detonacji grzyby radioaktywne dumnie zdobią krajobraz regionu stanowiąc o sile i pomysłowości miejscowej ludności. I chuj, że poligon jeszcze chwilę temu był w czasie budowy. Sarmacka Armia Ludowa już od dawna przeprowadza tu ćwiczenia, a okoliczni pracownicy świecą po nocach.

Poligon jest pozostałością po niezrealizowanych planach zamiany całego Anhaltu w obiekt testów jądrowych, a nawet planach unicestwienia wyspy za pomocą takiej broni. Wandystan jest jednak krajem cywilizowanym i od pomysłu stanowczo odstąpiono.

Ibsenat Anhaltu