Wielki Anhalt

Największe miasto i stolica Ibsenatu Anhaltu. Jego kod pocztowy w systemie SKOK Żenady to ANH-ANH. Miasto po wydarzeniach 2009 roku opustoszało i popadło częściowo w malowniczą ruinę, a na gruzach dawnej cywilizacji wyrosła nowa kultura. Tak opisywali sytuację w 2011 podróżnicy z kontynentalnego Anhaltu:

Anhalt - miejsce, gdzie drzewa rosną smukłe i wysokie, dzikie kaczki latają zawsze nieco poniżej linii wieżowców, a po ulicach opustoszałych, opuszczonych miast hula wiatr i postmodernizm przyozdobiony antypatią i zamiłowaniem do ckliwego postneoromantyzmu.

W sytuacji całkowitego zawieszenia prawnego ziem Anhaltu, ostatecznego ich opuszczenia przez ludność rdzenną, deliberacji na temat zatopienia tego miejsca lub wykorzystania go na poligon atomowy zasiedliła go grupa szkodników społecznych: filatelistów, artystów, polilingwistów i emerytowanych kolejarzy, ludzi rozkochanych w pokręconej nomenklaturze, winie i paranoi. W przypływie dobrego humoru postanowili stworzyć w tej dupie świata miejsce, gdzie żyje się dobrze i dostatnio.

Obecnie połączenia z kontynentem, choć długie i niewygodne, kursują regularnie. Planowana była także poprawa infrastruktury w mieście, jednak władze liczą się z żądaniami mieszkańców, którzy pragną, aby ich habitat nie ulegał radykalnym przekształceniom. W związku z tym większość środków na duże projekty została przekazana na budowę Jutra Anhalckiego i Fridom Gorodu, ingerencje zaś w tkankę Wielkiego Anhaltu zostały ograniczone do samych działań niezbędnych.

Ibsenat Anhaltu