Patryk Labacki

Król Natanii od 7 lipca 2004 r. do 27 listopada 2005 r. oraz od 11 stycznia 2006 r. nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Odznaczony Orderem Przemysłu Włókienniczego.

Występował pod imieniem Patryk Kroll i pseudonimem krolek

Swą przygodę z wirtualnymi państwami rozpoczął 30 listopada 2003 roku jako sekretarz Kancelarii Cesarstwa Teutonii. W późniejszym okresie został senatorem I i II kadencji Senatu Cesarstwa Teutonii. Za działalność w Teutonii nadany mu został tytuł baroneta.

Przez dwa miesiące był władcą swego państwa - Cesarstwa Labacji. W czerwcu 2004 roku Patryk I nawiązał stosunki dyplomatyczne z Królestwem Natanii, rządzonym przez tana Maara Ingawaara. Wkrótce potem Labacja stała się częścią Natanii.

W dniu 7 lipca 2004 roku Ingawaar koronował Patryka Krolla na króla Natanii.

W dniu 27 listopada 2005 roku abdykował na rzecz tana Maara Ingawaara - nosił tytuł wówczas earla i Króla Seniora. Pełnił funkcje MSZ i Premiera Królestwa Natanii. Od 11 stycznia 2006 roku ponownie Król Natanii po odejściu Patryka II Ingawaara.

Polityka zagraniczna

W okresie pierwszego panowania największymi sukcesami Patryka I Labackiego było uznanie Natanii przez państwa tzw. Wielkiej Trójcy oraz rozwój współpracy z nimi.

W okresie drugiego panowania balansował między rywalizującymi państwami Wielkiej Trójcy. Z jednej strony podpisał akt unii gospodarczej z Księstwem Sarmacji, dzięki czemu Królestwo Natanii przyjęło system gospodarczy Syriusz, a w połowie listopada 2007 roku podpisał umowę o podwójnym obywatelstwie z Księstwem Sarmacji. Z drugiej strony Natania stała się również państwem stowarzyszonym z sojuszem dreamlandzkim.

Życie osobiste

Patryk I jest członkiem rodu Liberi. Jego małżonką jest Fabiola de Wilibard, a dziećmi Asmara von Laue i Alexander Paulista.