System gospodarczy

Pierwszym nowoczesnym systemem gospodarczym świata wirtualnego był system Sarmacji - Syriusz autorstwa księcia Piotra Mikołaja.

Na początku 2005 r. w Mandragoracie Wandystanu postał system Centralny Indeks Towarów Rynków Alternatywnych, czyli Cintra 1. Autorem systemu był ówczesny Mandragor Jutrzenki, Khand. System ten działał nieprzerwanie do końca maja 2006 r, to jest do dnia zjednoczenia Mandragoratu Wandystanu z Księstwem Sarmacji. Był naprawdę fajnym system.

W lipcu 2007 r. po ponownym ogłoszeniu niepodległości przez Mandragorat Wandystanu rozpoczęły się prace nad systemem symulacji Centralny Indeks Transakcji, zwanym Cintrą 2. Autorem systemu i całości skryptów obsługujących endżin był znowuż Mandragor Khand. Mechanikę systemu tworzył on sam oraz Krzysztof Węgrzyn, interfejs zaś Paweł Ciupak we współpracy z Khandem. Pomocy graficznej udzielili Paweł Ciupak i Michał Radecki. W testach nad systemem uczestniczyło kilkunastu mieszkańców Mandragoratu Wandystanu i Wolnej Republiki Morvan.

Kolejnym wandejskim systemem gospodarczym był Ludowy System Gospodarczy CINTRA, który, z braku obrotów na rynku, nie działał. W okolicach 2014 zaczął być stopniowo wypierany przez SKOK "Żenady".