Karakachanow

Karakachanow – ​oprócz tego, że to nazwisko noszone dawniej przez co najmniej dwóch zasłużonych Wandejczyków (Tego i tego) oraz jednego leniwego skurwysyna, to w skrócie najczęściej nazywa się tak ​automat Karakachanowa​, karabin szturmowy, podstawowa broń Sarmackiej Armii Ludowej i wielu zagranicznych rebeliantów.

Czasami w skrócie "​karach"​, a w wymowie scholandzkiej jako "​kałach​".