Nacjonalistyczna Partia Młodych Duchem

Nacjonalistyczna Partia Młodych Duchem (NPMD), nazywana także skrótowo Młodymi Duchem, lub − przez nieżyczliwych − młododupcami, powstała 1 października 2007 r. Założycielami byli Arkadij Magov, Łukasz Kłodecki i Kamil Przedniewicz. Statut został opublikowany w Wandei Ludu 17 października 2007 r..

Tak opisywali sami siebie:

Partia Wandejska, która powstała wskutek przeistoczenia i sformalizowania Komitetu Wyborczego »Młodzi Duchem«, z którego to Komitetu startowało wielu kandydatów na różne urzędy. Partia za główny i priorytetowy cel postawiła sobie wspieranie młodzieży Wandejskiej, szerzenie patriotyzmu wśród Wandejczyków. Ponadto za cel postawiła sobie tzw. »świadomą władzę« − tj. startowanie w wyborach i pełnienie funkcji publicznych tylko wtedy kiedy jest się pewnym, że będzie się ją mogło pełnić kompetentnie, odpowiedzialnie i właściwie.

Za swoje symbole NPMD przyjęła:

Partia u szczytu swojego rozwoju miała 3/6 głosów w Churale Ludowym, a jej przedstawiciele sprawowali funkcje wysokich urzędników państwowych na czele z Prezydentem, Trybunem Ludowym oraz Cenzorem.