Oksymoronowie

Tytuł średniego szczebla awangardy proletariatu, dawniej odpowiadający monarchofaszystowskiemu wicehrabiemu. Kobieta nosiłaby tytuł oksymory.

Tytuł ten pochodzi ponoć z języka dreamlandzkiego (ox y moron) i znaczy po przełożeniu "wół i osioł", co ma być nawiązaniem do pracowitości go noszących. Inna teoria mówi, że nazwa wzięła się od wojskowej maski tlenowej (oxy + moro). Niezależnie od tego, która wersja jest prawdziwa - oksymoroni są zajebiści.

Oksymoronami byli:

  1. Takaris Altharin
  2. Zbyszko Browarczyk
  3. Max Zwell
  4. Accursius