Order Braterstwa

Order Braterstwa jest nadawany mieszkańcom państw obcych, w trzech klasach, jako:

  1. Order Braterstwa,
  2. Order Braterstwa ze Srebrną Gwiazdą,
  3. Order Braterstwa ze Złotą Gwiazdą.

Kawalerami Orderu Braterstwa są:

  1. Mateusz Bartkowiak
  2. Tomasz von Habsburg
  3. Maciej Faron

Kawalerami Orderu Braterstwa ze Srebrną Gwiazdą jest:

  1. Max Zwell

Orderu Braterstwa ze Złotą Gwiazdą nie nadano.