Strona główna

WKTiR – ​Wschodni Klub Techniki i Racjonalizacji, charytatywno-rewolucyjna oddolna organizacja tworząca systemu informatyczne dla Wandystanu (patrz: SKOK​) i wielu innych krajów.

Pomysłodawcą i niekwestionowanym przodownikiem pracy jest tow. Max Zwell, a w pracach informatycznych biorą udział także tow. Paulina Natalia Wileńska oraz Alojzy Pupka. Od strony graficznej i jako tester/recenzent wspiera ich Prezerwatyw Tradycja Radziecki.

Interwencje inżynierów WKTiR-u wsparły m.in. Siedmiogród, Bialenię i Winktown.

Wiedzjak wandejski eksportowany był i wdrażany zarówno poprzez budowanie elementów stron od podstaw, konsultacje, akcje "ratunkowe", jak i eksport gotowych rozwiązań (np. moduł Bierut wdrożony w Bialenii jako Kadafii).

U podstaw filozofii WKTiR leżą: oddolność, bezinteresowność, otwartość kodu i szczerość (WKTiR nie obiecuje, WKTiR ogarnia ile potrafi).

Tradycja WKTiR powstała na bazie wcześniejszej działalności Maksa Zwella, który działając wówczas jednoosobowo udzielał pomocy informatycznej Hasselandowi, Samundzie i Eskwilinii. W trakcie tych działań powstawał system gospodarczy Orangutan (dla Hasselandu, zarzucony we wczesnej fazie) i system prasowo-bankowy Biafra (rozpoczęty w Samundzie, całościowo wdrożony i przetestowany w Eskwilini (patrz też: Pomnik Narodu Eskwilińskiego).

Symbol WKTiR
Symbol WKTiR