Członkowie

Członkowie Wschodniego Klubu Techniki i Racjonalizacji

Chonorowy I Sekretarz

tow. Max Zwell

Pracował nad:

Członkowie zwyczajni

tow. Alojzy Pupka

Pracuje nad:

Pracował nad:

tow. Polyna

Pracuje nad:

Pracowała nad: