Wiedzjak

Wiedzjak – ​(dream. ​know-how​) praktyczna wiedza nt. konkretnych rozwiązań. Najczęściej używane w kontekście informatycznej działalności Wschodniego Klubu Techniki i Racjonalizacji. Obejmuje zarówno przekazywanie gotowych rozwiązań i sposobów ich obsługi, jak i dzielenie się wiedzą niezbędną do ich samodzielnego tworzenia.