DoZro

Poniżej znajduje się lista rzeczy do zrobienia w systemach informatycznych Wandystanu. Termin DoZro zamiast obcego kulturowo, imperialistycznego i ekorzyńskiego ToDo został ukuty w wandejsko-teutońsko-ciprofloksacyjnej kooperacji.

Lista pogrupowana jest według systemów.

Państwowy Ośrodek Magazynowania Faksymili

System Stron Wandejskich

Wandea Ludu

Ogólne