Edykt Antypapieski nr 9

W imię Wandy!

Niniejszym mianuję Sukcesa Dupostrzała Zwella, prawdziwe nazwisko: Hitzlach Zwilkenbaum, na elektrona świeckiego miasta Burgburga, wśród monarchofaszystów także znanego jako ''Grodzisk'', albowiem słuszne i zbawienne jest to, iż próbuje szerzyć ideały wandyzmu na nieprzyjaznej, monarchofaszystowskiej ziemi.

W związku z pełnieniem tej funkcji, przynależą mu oficjalnie tytuły ''Jej Homowandejskiej Wysokości'' oraz ''Księżniczki Brzetysi Sukcesji Dupostrzelii Zwellówny - Winnickiej herbu Dwa Pedały'', których używać może szerząc ewandeizację w każdym z zakątków wirtualnego świata.

Dra åt helvete! Fan ta prefektur på 100%!