Edykt Antypapieski nr 3

W imię Wandy!

Niniejszym włączam Takarisa Altharina, ps. Asmodeusz do pocztu świeckich Prawdziwie Świeckiego Kościoła Starowandyjskiego, aby miał w opiece wszelkich, co oparli się zwodniczym naukom bravogirlizmu i kłamliwym naukom podającym sie za wandejskie, co zbliżenia z bravogirlizmem by chciały, bądź bravogirla za wandeistę uważają. Święto jego ustanawiam na przedostatni czwartek lutego, a wszyscy, co tego dnia nie złożą mu hołdu będą przeklęci i niech ich Bravo pochłonie.

Pierwsze czytanie z Pism Wandowych:

2. List do siedmiu gmin bravogirlowców, które są w v-świecie.

(4) Wy-pier-dalać! Wy-pier-dalać!

(Alth 1, 4)

Uwaga: Alth 1 powstał jeszcze w czasach, gdy "Wy-pier-dalać!" nie było jeszcze uważane za salut honorowy, a coś zuuupełnie przeciwnego.