Edykt Antypapieski nr 10

I namn av Wanda!

  1. Niniejszym włączam Daniela von W. ps. „Doktor” (prawdziwe nazwisko: Daniel Apelzinzaft) oraz Gastona S. ps. „Senny Kur” (prawdziwe nazwisko: Golda Szlefrighan) do pocztu świeckich Prawdziwie Świeckiego Kościoła Starowandyjskiego, czy im się to podoba, czy nie.

  2. Ustanawiam Daniela von W. matronem dziennikarstwa, zaś Gastona S. – matronką genitoplastii.

Dra åt helvete!