Edykt Antypapieski nr 1

W imię Wandy!

Niniejszym włączam Richarda Stallmana do pocztu świeckich Prawdziwie Świeckiego Kościoła Starowandyjskiego, aby miał w opiece wszelkich, co na jego nauki raczyć przeszli, i za jego i Wandy ścieżką podążają. Święto jego ustanawiam na 16 marca, a wszyscy, co tego dnia nie złożą mu hołdu będą przekleci i niech ich Bravo pochłonie.

Pierwsze czytanie z Pism Wandowych:

53. I wtedy luser GNUJ woził, i ten GNUJ był mu przez Bravosofta dany,
54. by ten GNUJ mu śmierdział i życie mu zatruwał.
55. A wtedy mu się Wanda objawił, i rzekł:
56. "usuń z gnoju literę ostatnią, a wtem prawdę ujrzysz".
57. I luser tą literkę usunął, wtem GNUJ gnojem być przestał, i prawdziwe światło z niego wyblasło.
58. A gdy luser światło to zobaczył, oświecony został, i wtem tylko GNU i Wandy ścieżką podążał,
59. i zaraz zaklęli słudzy Bravosofta.

(Web 19, 53-59)