Farma

Tak dłużej nie może być! Jak oni żyją bez ogórków?!
tow. Wanda [I Asmd 12, 8]

Państwowe Gospodarstwa Rolne to jedyna, społeczna forma własności ziemi uprawnej w Mandragoracie Wandystanu. Rozsiane na jego całym terytorium, zapewniają zatrudnienie Ludu Pracującego Wsi Wandejskiej, a także stosowne zaopatrzenie dla Robotników i Inteligencji Pracującej.

Produkcja rolna w PGR-ach prowadzona jest w atmosferze kolektywnej współpracy. Ścisły podział pracy jest podstawą niezwykłej wydajności wandejskiego rolnictwa. Duże zbiory są także osiągnięciem rozwoju wandejskiej nauki oraz minczurinowsko-łysenkowskiego twórczego lamarkizmu radzieckiego.

Jednym z najważniejszych towarów, niezbędnych przy produkcji rolnej jest sznurek do snopowiązałek. Swego czasu PGR-y cierpiały na jego niedobór, jednak od czasu otwarcia Fabryki Sznurka im. tow. Szopo w Sangjang zapotrzebowanie na ten towar jest w pełni zaspokajane.