Szefostwo

Każdy PGR w Mandragoracie ma swój zarząd - administracyjnego dyrektora oraz kierujący ideowo komitet partyjny. Powyżej, na szczeblach obwodowych możemy znaleźć rozbuchany aparat urzędniczy średniego szczebla, zajmujący się przede wszystkim konsumpcją dóbr wytworzonych przez pracującą klasę robotniczo-chłopską.

Na szczeblu centralnym, pieczę na całą siecią Państwowych Gospodarstw Rolnych sprawuje Dyrektor Generalny - funkcję tę domyślnie sprawuje Komisarz Ludowy właściwy ds. Gospodarki. Centrala PGR-ów mieści się jednak nie w stołecznym Genosse-Wanda-Stadt, ale w Ludowym Mieście Winnicy, czołowym ośrodku rolniczym.