Schizmatyzm

S7ckk2e.jpg

Schizmatyzm jest ciężkim występkiem, jednakże w przeciwieństwie do hereteryzmu, nie godzi w dogmaty wandyzmu, a jedynie w sam Świecki Kościół Wandejski.

Schizmatyzm jest co do zasady niewandny, jednak można go zignorować, jeżeli poza tym schizmatyk prezentuje postawę wandną.

Jak dotąd, jedyną schizmą w Świeckim Kościele Wandejskim jest tak zwany Prawdziwy Świecki Kościół Starowandyjski, którego antypapież - Tadeusz VIIIXXXXC (zdjęcie po prawej) - podważał władzę kolejnych Ojców Świeckich od 2007 roku do 2014. Albo nie. I chuj. Po śmierci tzw. Ojca Muchomorka schizma pozostaje bez lidera, poza administratorką - siostrą Honoratą Honey.

Przewagą schizmy nad innymi odstępstwami jest jej skrajny antymodernizm. Choć można to pochwalać, warto wskazać na przyczyny, czyli generalna słabość w wierze i obawa, że nie posunięcie tej kwestii do ekstremum naruszy dogmat, który w ramach jedynego prawdziwego ŚKW byłby naprawdę niewzruszony.