Modernizm

Modernizm to po trzykroć przeklęta tendencja do liberalnej i antytradycyjnej interpretacji pism.

Wbrew pozorom, modernizmem nie należy określać wszelkich dążeń do zmian w Świeckim Kościele Wandejskim. Rewolucja, jak i ewolucja leżą również u podstaw tradycji ŚKW. Trzeba jednak pamiętać o limesach - i dążenie do odrzucania najbardziej podstawowych tradycji jest właśnie przekraczaniem limesów w imię modernizmu.

Ponieważ wyznawców wandyzmu często można znaleźć nawet w środowiskach arystokratyczno-burżuazyjnych, a nawet monarchofaszystowskich (!) należy się spodziewać, że postawy wynikające z w/w pochodzenia mają duże prawdopodobieństwo do bycia modernistycznymi.

Modernizm często prowadzi do lub objawia się w hereteryźmie.