Działania

Należy podkreślić, że Opos Vandi nie jest w żadnym razie organizacją polityczną. Politycy bowiem mogą iść na kompromis, Opos Vandi natomiast nie widzi żadnego pola do kompromisu z wrogami wandyzmu i Kościoła Świeckiego.

Opos Vandi nie prowadzi również potocznie rozumianej polityki wewnątrz kościoła. Świecka Tradycja stanowi, że np. wybór Ojca Świeckiego musi być emanacją Ducha Świeckiego, a nie przyziemnej polityki - a zatem wszelkie wcześniejsze ustalanie lub promowanie kandydatów i kandydatur jest zabronione. Opos Vandi przychyla się zdecydowanie do tej postawy.

Nie oznacza to jednak całkowitego milczenia. Opos Vandi korzysta z tradycyjnej, wandejskiej wolności słowa i nie ustaje w działaniach promujących prawdziwie wandejską postawę.

Niektóre z działań OV: