Hereteryzm

nakaz_pedalowania.png

Hereteryzm (lub heterezja) to jednoznacznie niewandna postawa, wyrażająca się w głoszeniu nieprawdziwych przekonań, jakoby (tfu, tfu) heteroseksualizm był dozwolony przez nauki Wandy.

W przeszłości objawiały się najróżniejsze hereteryzmy - należały do nich Różowy Kościół Bravogirla (herezja nadinterpretująca rolę przyjaciela Wandy - majora Bravo), czy sekta Wande Kryszna. Heterezje często występują również w formie niezorganizowanej, w pojedynczych wypowiedziach poza tym wandnych osobników.

Hereteroseksualiści winni być paleni na stosach. Dawniej interpretowano to w duchu czyszczącego charakteru ognia, jednak najnowsze badania odpowiedniej kongregacji potępiły takie tłumaczenie jako mistyczno-teistyczne. Tak naprawdę hereteryków palimy, aby było im ciepło; jest to realizacja słów świeckiego Mirtha ("Bądź czuły dla wroga" Mrth 6,22)