Zero

  1. mat. Liczba będąca przedmiotem badań prof. Modrzewia z pewnością mniejsza od 2500.

  2. fil.-rel. Przepowiedziana przez Wandę szansa na pomyślne ukończenie przez klikę systemową prac nad Syriuszem 2.

  3. rel. Przedmiot czci burżuazyjnego kultu zwanego zeryzmem, opierającego się na założeniu wszechobecności zera. Paradoksalne jest, że liczba zasad zeryzmu jest większa od zera. W porównaniu z wandyzmem, zeryzm jest zerem.

Zobacz też