Dwa i pół tysiąca

2.500
Liczba naturalna, większa od zera, podzielna przez 1 i samą siebie ale nie będąca liczbą pierwszą. Stanowi ułamkowy udział w różnicy pomiędzy kwotą stu tysięcy a siedemdziesięcioma pięcioma tysiącami wynoszący jedną dziesiątą całości. Wyrażana w libertach.