Cintra 2

System Cintra 2 był systemem symulacji gospodarki Mandragoratu Wandystanu i Wolnej Republiki Morvan. Uczestnik systemu Cintra 2 miał możliwość zajmowania się wytwórczością (wydobycie surowców, produkcja przedmiotów, broni, pojazdów, narzędzi, budownictwo), handlem i podróżami a nawet atakowaniem i ograbianiem z majątku innych uczestników systemu.

Cintra 2 poza czynnikami indywidualnej rozgrywki oraz systemowej rogrywnki grupowej (klany) uwzględniała także realia świata wirtualnego. Dzięki wprowadzeniu podatków i waluty opartej o parytet złota − jednego z surowców − budżety państw wirtualnych korzystających z Cintry 2 przestały być studniami bez dna.

System Cintra 2 dzięki systemowi plików integracyjnych mógł zostać łatwo wprowadzony przez inne niż Wandystan państwo wirtualne.