Sigmarstadt

Miasto wandejskie, stolica Precelii Zachodniej.

Założone u zarania dziejów Wandystanu przez przedstawicieli Zakonu Sigmara Młotodzierżcy, co dziwi, bo zakon zawsze mocno monarchofaszystowski mocno był. Ale Ojczyzna Ludowa w zęby darowanej aktywności nie zagląda. Inicjatywa nie osiągneła zukcesu, a Zakon wrócił do budowy swojej aktywności w Sarmacji (miasto Anheim). Tym niemniej nazwa została.

Zostało też znane powiedzenie: trzech synów matka miała: jeden był ślepy, drugi głupi, a trzeci też sigmaryta.

Obecnie prężny ośrodek przemysłowy. Pośród lokalnych zakładów wyróżniają się m.in. PGR im. Słusznie Ideologicznie Tanów Natańskich (producent konopii na sznurek do snopowiązałek) oraz Państwowe Ujęcie Oleju Skalnego nr 74 (ropa dla Centrali Przemysłu Naftowego).

Precelia Zachodnia