Sarmacja: dawna geografia

Sarmacja

Acjo

Osada w Sarmacji w Mirii. W centrum Acjo znajduje się zrekonstruowana Osada Acja.

Agas

Szczyt Gór Kocich (530 m n.p.m.). Na szczycie znajduje się zabytkowa Kapliczka św. Medarda.

Akademia Semnoteam

Swiątynia Boga Światła w Sarmacji w mieście Fer. Wg kliki systemowej spoczywają tu prochy mitycznego Feniksa.

Armeria

Obecnie niezamieszkana osada w Księstwie Sarmacji. Do 2005 r. stolica prowincji Wagaria-Armeria położona nad morzem w północnej części kraju. Ośrodek kultury samurajskiej.

Athos

Miasto w Gellonii w Księstwie Sarmacji. Była stolica prowincji Baranie Pole. Leży w dolinie Gór Kocich. W Athos znajduje kościół pw. św. Filipa. W pobliżu miasta na górze Agas kapliczka św. Medarda.

Baranie Pole

Dawna prowincja Księstwa Sarmacji położona w północno-wschodniej części wyspy. Obecnie w granicach Gellonii i Starosarmacji. Na obszarze Baraniego Pola znajdował się masyw Gór Kocich. Podstawą gospodarki była turystyka, rolnictwo, tradycyjny wypas owiec. Prowincja liczyła 2 miejscowości, miasto stołeczne Athos, oraz wieś Czekany.

Bezimienna Kapliczka

Zabytek w centrum Murowanej Wsi. Według historii przedinternetowej wzniesiona w XVIII w. przez wolnomularzy. Do połowy XIX w. miejsce odprawiania sekretnych obrzędów Wolnomularskiego bractwa.

Zniszczona wraz z systemową likwidacja Murowanej Wsi.