Malcolm-Luther-Zwell

(d. Sierp-Młotowice) - stolica Freemanlandu. Ostatni, trzeci człon nazwy został nadany decyzją prezydenty Wileńskiej, w uznaniu zasług tow. Maxa Zwella.

Miasto koszykówki i filozofii egzystencjalnej.

Freemanland