Postanowienie Prezydentki o nadaniu Orderu Czerwonej Gwiazdy towarzyszowi Maksowi Zwellowi

GWS, 1 listopada 2014 r.

Ze względu na zasługi w walce o uzyskanie niepodległości Mandragoratu Wandystanu od sarmackiego okupanta,

ze względu na zasługi na polu kultury i sztuki,

ze względu na zasługi w rozwoju wandejskich systemów informatycznych, w szczególności napisanie od podstaw Systemu Kolektywnej Organizacji Komunistów,

a także ze względu na jego ogólną zajebistość,

nadaję

towarzyszowi Maksowi Zwellowi

najwyższe wandejskie oznaczenie państwowe,

Order Czerwonej Gwiazdy,

nadawany wyłącznie wandejskim bohaterom narodowym za nadzwyczajne dokonania. Stawia to towarzysza Maksa Zwella w pierwszym rzędzie wandejskich bojowników o wolność i socjalizm.

* * *

Jednocześnie, w honorze osiągnięć towarzysza Maksa Zwella, nadaję miastu Sierp-Młotowice nową nazwę,

Malcolm-Luther-Zwell,

aby pamięć o jego dokonaniach trwała przez wieki, wyryta w nazwie widocznej na każdej mapie mikroświata.

Postanowienie wchodzi w życie natychmiast po jego ogłoszeniu.

(—) Paulina Natalia Wileńska,
Prezydentka Mandragoratu Wandystanu